Breaking News
Home / Breaking News / ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ….ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ….!!!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ….ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ….!!!

ಬೆಳಗಾವಿ- ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ

ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಡಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ

ವಾರ್ಡುಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಎಂಈಎಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಈಸ್ ನಗರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅನಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಅನಕೂಲ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಗುಸು,ಗುಸು ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡುಗಳ ಫೈನಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ

ವಾರ್ಡ ನಂ 1
ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ

ವಾ ನಂ 2
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ -3
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾ.ನಂ4
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 5
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 6
ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ

ವಾನಂ 7
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ

ವಾನಂ 8
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 9
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಳೆ

ವಾನಂ 10
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 11
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 12
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ

ವಾನಂ 13
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 14
ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ ಮಹಿಳೆ

‌ವಾನಂ 15
ಹಿಂದುಳಿದ ಅ ವರ್ಗ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 16
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 17
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 18
ಪರಶಿಷ್ಡ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 19
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬಿ

ವಾನಂ 20
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 21
ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ವಾನಂ 22
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 23
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 24
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ

ವಾನಂ 25
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 26
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 27
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 28
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 29
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 30
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ

ವಾನಂ 31
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 32
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ವಾನಂ 33
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 34
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 35
ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 36
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 37
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 38
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ

ವಾನಂ 39
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 40
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 41
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 42
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 43
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 44
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 45
ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 46
ಸಾಮಾನ್ಯ

ವಾನಂ 47
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 48
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ

ವಾನಂ 49
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಳೆ

ವಾನಂ 50
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 51
ಪರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ವಾನಂ 52
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 53
ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

ವಾನಂ 54
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 55
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 56
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ವಾನಂ 57
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ

ವಾನಂ 58
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 58

About BGAdmin

Check Also

ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಧಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಜರ್

ಬೆಳಗಾವಿ-ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ಎರಪೋರ್ಟ ಗೆ ಸಚಿವ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೋಳಿ ಆಗಮಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕಾಟ್ ಇಲ್ಲದೇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *